Skip to content

Časté dotazy

Připravili jsme pro Vás odpovědí na nejčastější kladené otázky.

Naše služby pokrývají oblast Prahy a širšího okolí v dosahu 30 kilometrů.

Provedeme zaměření prostoru do 48 hodin od obdržení Vaší poptávky. Návrh rozpočtu budete mít k dispozici do pěti dnů od provedení zaměření. Složitější projekty mohou vyžadovat delší dobu na vypracování. Naším cílem je zajistit co nejrychlejší a zároveň kvalitní reakci na Vaši poptávku.

Specializujeme se především na rekonstrukce bytů a koupelen a také na zateplení fasád. Naše služby zahrnují široké spektrum, od větších staveb až po menší práce, jako jsou například hodinové manželské práce.
Doba trvání rekonstrukce je závislá na konkrétním rozsahu prací a složitosti projektu. Průměrná doba pro rekonstrukci koupelny obvykle dosahuje do 14 dnů, zatímco u kompletní rekonstrukce bytů a domů může trvat minimálně 30 dnů. Přesnou dobu realizace lze stanovit až po důkladném zhodnocení technického stavu objektu a specifikací plánovaných úprav.

Přesné stanovení ceny rekonstrukce vyžaduje zpravidla odborný průzkum na místě. Bez této důkladné analýzy jsme schopni poskytnout pouze orientační cenu. Vytvoření přesné cenové nabídky pro rekonstrukci je klíčovým krokem, vyžadujícím pečlivou přípravu a transparentnost. Tento postup nám umožňuje zohlednit všechny aspekty projektu a poskytnout klientovi co nejpřesnější odhad nákladů na plánované práce.


Termín "na klíč" znamená kompletní servis zahrnující studii, projekt, nákup materiálu a samotnou realizaci. Cílem je, aby zákazník nemusel řešit žádné technické detaily.

Koncový materiál a stavební materiál jsou dva různé pojmy v kontextu stavebnictví.Koncový materiál: Jsou to například nátěry, obklady, dlažby, tapety, podlahové krytiny, sanitární vybavení atd. Tyto materiály přispívají k vzhledu a funkčnosti prostoru.Stavební materiál: Mezi stavební materiály patří cihly, beton, dřevo, kov, izolační materiály, stavební chemie atd. Tyto materiály jsou základními stavebními bloky a slouží k vytváření konstrukcí a nosných prvků

Před zahájením rekonstrukce je důležité zajistit příslušný prostor pro realizaci prací. Je nutné mít na paměti, že první fáze rekonstrukce obvykle zahrnuje hluk a vytváření prachu. Proto prosíme o dostatečný prostor pro umístění nářadí a skladování stavebního materiálu. V případě, že v rekonstruovaném prostoru zůstávají osobní věci nebo nábytek, doporučujeme zajistit jejich zakrytí igelitovým fóliem. Zvláštní pozornost by měla být věnována dětským věcem, osobním věcem domácích mazlíčků, rostlinám atd. V případě potřeby můžeme zajistit i samotné zakrytí, abychom minimalizovali případné nečistoty a prach. Rovněž je vhodné informovat odborníky o případných specifických požadavcích nebo obavách ohledně ochrany určitých prostorů či věcí v průběhu rekonstrukce.
Výběr obkladů do koupelny je pouze jedním z aspektů celkového designu a vybavení. Je nezbytné pečlivě zvážit nejen samotné obklady, ale také kompletní sanitární vybavení, a to jak z estetického, tak i technického hlediska. Nakupování jednotlivých komponentů v různých stavebninách nemusí garantovat, že výsledný design bude odpovídat vašim představám. V rámci našich projektů doporučujeme po prohlídce vytvořit 3D vizualizaci. Naše partnerské firmy poskytují odbornou konzultaci a pomáhají s výběrem jak vybavení, tak i sanitárních doplňků, abyste dosáhli optimálního výsledku podle vašich představ.


Koncový materiál a stavební materiál jsou dva různé pojmy v kontextu stavebnictví.Koncový materiál: Jsou to například nátěry, obklady, dlažby, tapety, podlahové krytiny, sanitární vybavení atd. Tyto materiály přispívají k vzhledu a funkčnosti prostoru.Stavební materiál: Mezi stavební materiály patří cihly, beton, dřevo, kov, izolační materiály, stavební chemie atd. Tyto materiály jsou základními stavebními bloky a slouží k vytváření konstrukcí a nosných prvků

Máte možnost využít našich partnerských dodavatelů, od nichž nabízíme materiál za nejlepší ceny na trhu. Rovněž umíme efektivně pracovat s materiálem, který jste již zakoupili. V rámci našich služeb zajišťujeme také dopravu a případně výnos materiálu na místo realizace, i v případě, že nemáte k dispozici výtah.


Zajistíme informační oznámení o probíhající rekonstrukci, které bude umístěno na veřejně přístupné nástěnce. Toto oznámení bývá přehledně a srozumitelně sestaveno a obsahuje klíčové informace o plánovaném rozsahu prací, odhadované době trvání a kontaktních údajích na odpovědné osoby. Tímto způsobem informujeme obyvatele objektu nebo sousedy o rekonstrukci a umožňujeme jim adekvátní přípravu na případné omezení nebo rušení během probíhajících prací. Kromě toho pečujeme o udržení čistoty ve společenských či sdílených prostorech v průběhu rekonstrukce. To zahrnuje pravidelné úklidové aktivity, odstraňování prachu a dalších nečistot, aby byl prostor přístupný a bezpečný pro všechny obyvatele nebo uživatele objektu. Tímto způsobem usilujeme o co nejmenší obtěžování okolí a zajišťujeme plynulý průběh rekonstrukce.

Odpovědně se staráme o správu odpadu a sutin v rámci našich stavebních projektů. Pro zajištění ekologické likvidace odpadu poskytujeme kompletní službu, včetně umístění kontejneru přímo na místo stavby. Tento kontejner slouží k bezpečnému shromažďování odpadu a sutin generovaných během rekonstrukce.

Dále zajistíme přepravu plného kontejneru do odpadového zařízení nebo na speciální skládku, kde proběhne odpovídající třídění a likvidace materiálů v souladu s platnými environmentálními normami. Tímto způsobem minimalizujeme negativní vliv na životní prostředí a zajišťujeme odpovědné nakládání s odpadem generovaným během stavebních prací.Nenašli jste odpověď na otázku, kterou jste hledali?