Bedněníi,vyztužení a betonáž železobetonového stropu - Praha 1

POPIS PROVEDENÝCH PRÁCÍ

Příprava bednění:
Po montáži bednicích stojek jsme se pustili do přípravy bednění.Bednění bylo pečlivě navrženo tak, aby odpovídalo plánovaným rozměrům a konstrukci nadstavby. Bylo umístěno tak, aby bylo zajištěno bezpečné provedení železobetonových prací.
Provedení železobetonových prací:
Samotné železobetonové práce byly provedeny s ohledem na pečlivý plán. To zahrnovalo montáž ocelové výztuže, uložení železobetonové směsi a kompakci betonu. Díky speciálním malým pumpám jsme byli schopni provést betonáž na tomto náročném místě v centru Prahy.
Betonáž samotná probíhala pomocí malých pump:
Betonáž byla prováděna pomocí malých betonových pump, což bylo nezbytné kvůli dostupnosti místa v úzké ulici v centru města. Tím bylo zajištěno, že beton byl přesně a bezpečně aplikován na všechny patra nadstavby.

Naši partneři

Naši partneři v oboru stavebnictví jsou klíčovým pilířem naší úspěšné spolupráce. Děkujeme jim za jejich odbornost, spolehlivost a vášeň, kterou vkládají do každého projektu.

1
3
5
4
7
2
iso