Propojovací chodnik a veřejné osvetlení

POPIS PROVEDENÝCH PRÁCÍ

Příprava:
Zahájení zakázky začalo důkladnou přípravou místa. Byla provedena analýza terénu a plán, který obsahoval rozložení nového veřejného osvětlení a trasy zámkové dlažby. V této fázi byla také prováděna koordinace s místními úřady a vlastníky pozemků.
Vykopové práce:
Prvním krokem byly vykopové práce. Došlo k výkopu stávajícího terénu, který byl připraven pro instalaci veřejného osvětlení a zámkové dlažby. To zahrnovalo odstranění zeminy adalšího materiálu.
Montáž veřejného osvětlení:
Po vykopových pracích následovala montáž veřejného osvětlení. Na základě projektového plánu byly instalovány světelné stožáry, svítidla a kabeláž. Byla také provedena elektrická příprava pro napojení na zdroj elektrické energie.
Položení zámkové dlažby:
Součástí této zakázky bylo také položení zámkové dlažby. Plocha byla připravena pro položení dlažby, která byla vybrána v souladu s estetickými a funkčními požadavky. Skládala se z různých druhů zámkových kostek, které byly položeny v pečlivém vzoru.
Dokončení a kontrola:
Po montáži veřejného osvětlení a položení zámkové dlažby byl celý projekt zakončen důkladnou kontrolou a přehledem. Byly prováděny testy veřejného osvětlení, aby se zajistilo jeho správné fungování, a zkontrolovala se kvalita zámkové dlažby. Veškeré práce byly dokončeny s ohledem na estetiku a funkčnost. Veřejný prostor v Středočeském kraji byl tak vylepšen a zmodernizován.

před REKONSTRUKCI

Naši partneři

Naši partneři v oboru stavebnictví jsou klíčovým pilířem naší úspěšné spolupráce. Děkujeme jim za jejich odbornost, spolehlivost a vášeň, kterou vkládají do každého projektu.

1
3
5
4
7
2
iso