Renovace bytu - Holešovice, Praha 7

Montážní, malířské a instlaterské práce.

POPIS PROVEDENÝCH PRÁCÍ

Montáž koupelnové skřínky:
Montovali jsme novou koupelnovou skříň podle plánu a návrhu. Zajišťovali jsme přesné umístění a pevné upevnění skříně, včetně montáže umyvadla, kohoutku a vodovodního příslušenství. Důkladně jsme zajistili těsnost spojů a připojení ke vodovodnímu systému.
Montáž osvětlení:
Instalovali jsme nové osvětlení podle plánu a designu, který zahrnoval stropní osvětlení, závěsná svítidla nad umyvadlem a další osvětlovací prvky. Osvětlení bylo pečlivěpřipojeno k elektrickému systému, včetně zapojení vypínačů.
Montáž kuchyňské linky:
Montovali jsme kuchyňskou linku dle plánu, včetně přesného umístění a stabilního upevnění. Prováděli jsme instalaci pracovní desky, dřezu a kuchyňských spotřebičů dle požadavků klienta, a pečlivě jsme připojovali kuchyňské spotřebiče k elektrickému a vodovodnímu systému.
Příprava odpadu a vody:
Opravovali jsme a v některých případech vyměňovali kanalizační potrubí, abychom zajistili bezproblémový odvod odpadní vody. Důkladně jsme kontrolovali těsnost spojů a přípojek, abychom předešli potenciálním únikům. Testovali jsme funkčnost odpadního a vodovodního systému, abychom se ujistili, že vše funguje správně.
Závěrečná kontrola:
Důkladně jsme kontrolovali, zda byly všechny montáže provedeny správně a bezpečně. Ověřili jsme, že všechny systémy (voda, elektřina, osvětlení) fungují bez problémů, a zajišťovali jsme, že vše odpovídá plánu a požadavkům klienta.
Odevzdání a předání:
Klient měl příležitost prohlédnout a schválit výsledek rekonstrukce a provedených montáží. Zajistili jsme, že jsou splněny všechny požadavky klienta a že je nový interiér připraven k užívání.

v průběhu REKONSTRUKCe

Naši partneři

Naši partneři v oboru stavebnictví jsou klíčovým pilířem naší úspěšné spolupráce. Děkujeme jim za jejich odbornost, spolehlivost a vášeň, kterou vkládají do každého projektu.

1
3
5
4
7
2
iso